Verwerkte besluiten uit de Kadernota 2022

Toelichting

De volgende onderwerpen zijn bij de behandeling van de kadernota 2022 in de raad vastgesteld en verwerkt in deze Programmabegroting 2022

Wat willen we bereiken?

Overzicht verwerkte besluiten Programma Sociaal Domein

Zo gaan we dat doen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Zo gaan we dat doen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Zo gaan we dat doen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Fundament

Zo gaan we dat doen