Beeld structureel begrotingssaldo

Beeld structureel begrotingssaldo

2022 2023 2024 2025
Lasten
Totaal lasten (excl. Toevoegingen reserves) 97.642.267 98.366.621 98.885.256 98.547.056
Subtotaal lasten (excl. Reserves) 97.642.267 98.366.621 98.885.256 98.547.056
Totaal toevoegingen reserves 1.146.584 1.204.863 1.071.173 1.130.305
Subtotaal mutaties toevoegingen 1.146.584 1.204.863 1.071.173 1.130.305
Totaal lasten in begroting (incl. mut. reserves) 98.788.851 99.571.484 99.956.429 99.677.361
Baten
Totaal baten (excl. Onttrekkingen reserves) 97.404.966 96.389.890 95.285.030 94.864.494
Subtotaal baten (excl. Reserves) 97.404.966 96.389.890 95.285.030 94.864.494
Totaal onttrekkingen reserves 3.487.278 1.376.205 1.405.917 1.413.638
Subtotaal mutaties onttrekkingen 3.487.278 1.376.205 1.405.917 1.413.638
Totaal baten in begroting (incl. mut. reserves) 100.892.244 97.766.095 96.690.947 96.278.132
Totaal saldo na bestemming 2.103.393 -1.805.389 -3.265.482 -3.399.229
Incidentele baten 0 0 0 0
Incidentele lasten 2.429.113 179.455 5.762 0
Incidentele onttrekkingen aan de reserves 2.351.950 89.500 0 0
Incidentele toevoegingen aan de reserves 0 0 0 0
Incidenteel saldo -77.163 -89.955 -5.762 0
Structureel saldo 2.180.556 -1.715.434 -3.259.720 -3.399.229