Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022

Wat willen we bereiken?

Wijzigingen Programma Sociaal Domein

Zo gaan we dat doen

Wijzigingen Programma Ruimte

Zo gaan we dat doen

Wijzigingen Programma Economie en vrijetijdsbesteding

In programma Economie en vrijetijdsbesteding zijn geen wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022.

Wijzigingen Programma Fundament

Zo gaan we dat doen