Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat subsidieverlening enkel kan geschieden op grond van een wettelijk voorschrift. Subsidie wordt in Twenterand dan ook verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (ASV) en de bijbehorende nadere subsidieregelingen. Zonder een dergelijke grondslag kan er geen subsidie worden verleend.

Op deze regel bestaat een uitzondering. Wanneer in de begroting de subsidieontvanger en het (maximale) bedrag waarop de subsidieontvanger een beroep kan doen vermeld worden, kan de begroting dienen als grondslag voor subsidieverlening.

Overzicht

BIJLAGE F begroting 2022
Organisatie Doel Maximaal bedrag 2022
1 Artikel 1 Overijssel exploitatiebijdrage € 9.862
2 Delta FM exploitatiebijdrage € 18.544
3 De Nieuwe Organisatie (AMW) huiselijk geweld € 30.549
4 De Nieuwe Organisatie (AMW) tijdelijk huisverbod € 29.477
5 Stichting Mee IJsseloevers clientondersteuning € 291.309
6 Stichting Mee IJsseloevers integrale vroeghulp € 3.713
7 St. Evenmens exploitatiebijdrage € 36.502
8 St. OZO-Verbindzorg exploitatiebijdrage € 9.500
9 Stichting Boot exploitatiebijdrage € 21.356
10 Stichting Manna exploitatiebijdrage € 13.347
11 St. Openbare Bibliotheek Twenterand activiteiten laaggeletterdheid € 40.887
12 Plaatselijk Belang De Pollen activiteiten burgerparticipatie € 831
13 Dorpsraad Den Ham activiteiten burgerparticipatie € 1.420
14 St. Dorpsraad Vriezenveen activiteiten burgerparticipatie € 2.305
15 St. Dorpsraad Vroomshoop activiteiten burgerparticipatie € 1.715
16 Plaatselijk Belang Westerhaar activiteiten burgerparticipatie € 1.126
17 Plaatselijk Belang Bruinehaar activiteiten burgerparticipatie € 519
18 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Kulturhus € 53.901
19 St. ZorgSaam Twenterand huurkosten Kulturhus € 36.722
20 Stichting De Klup huurkosten Kulturhus € 8.105
21 De Nieuwe Organisatie (AMW) huurkosten Kulturhus € 10.324
22 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Het Punt € 22.582
23 St. ZorgSaam Twenterand huurkosten Het Punt € 22.546
24 Stichting Vluchtelingenwerk huurkosten Het Punt € 5.434
25 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Brede School Den Ham € 37.173
26 Museum oud Vriezenveen huurkosten museum Oud V'veen € 7.415
27 Peddemorsboerderij huurkosten Peddemorsboerderij € 6.212
28 Kulturhus de Klaampe exploitatiebijdrage € 65.000
29 Acitiviteitencentrum Het Punt exploitatiebijdrage € 280.000
30 IVT (uit uitgangspuntennotitie) vrijwilligerswerk € 44.196
31 St. ZorgSaam Twenterand automaatje € 36.000
TOTAAL € 1.148.572