Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat subsidieverlening enkel kan geschieden op grond van een wettelijk voorschrift. Subsidie wordt in Twenterand dan ook verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (ASV) en de bijbehorende nadere subsidieregelingen. Zonder een dergelijke grondslag kan er geen subsidie worden verleend.

Op deze regel bestaat een uitzondering. Wanneer in de begroting de subsidieontvanger en het (maximale) bedrag waarop de subsidieontvanger een beroep kan doen vermeld worden, kan de begroting dienen als grondslag voor subsidieverlening.

Overzicht

Organisatie Doel Maximaal bedrag
1 Artikel 1 Overijssel exploitatiebijdrage € 9.488
2 Delta FM exploitatiebijdrage € 17.842
3 De Nieuwe Organisatie (AMW) Huiselijk geweld € 29.393
4 De Nieuwe Organisatie (AMW) Tijdelijk huisverbod € 28.362
5 Stichting Mee IJsseloevers Clientondersteuning € 291.309
6 Stichting Mee IJsseloevers Integrale vroeghulp € 3.572
7 St. Evenmens exploitatiebijdrage € 30.000
8 St. OZO-Verbindzorg (mantelzorgwaardering) exploitatiebijdrage € 9.500
9 Stichting Boot exploitatiebijdrage € 20.547
10 Stichting Hulpfonds exploitatiebijdrage € 2.568
11 Stichting Manna exploitatiebijdrage € 12.842
12 St. Openbare Bibliotheek Twenterand activiteiten laaggeletterdheid € 39.444
13 Plaatselijk Belang De Pollen activiteiten burgerparticipatie € 800
14 Dorpsraad Den Ham activiteiten burgerparticipatie € 1.366
15 St. Dorpsraad Vriezenveen activiteiten burgerparticipatie € 2.217
16 St. Dorpsraad Vroomshoop activiteiten burgerparticipatie € 1.650
17 Plaatselijk Belang Westerhaar activiteiten burgerparticipatie € 1.083
18 St. Openbare Bibliotheek Twenterand Huurkosten Kulturhus € 51.861
19 St. ZorgSaam Twenterand Huurkosten Kulturhus € 38.197
20 Stichting De Klup huurkosten Kulturhus € 7.798
21 De Nieuwe Organisatie (AMW) huurkosten Kulturhus € 9.933
22 St. Openbare Bibliotheek Twenterand Huurkosten Het Punt € 21.727
23 St, ZorgSaam Twenterand Huurkosten Het Punt € 24.807
24 Stichting Vluchtelingenwerk Huurkosten Het Punt € 5.228
25 St. Openbare Bibliotheek Twenterand Huurkosten Brede School Den Ham € 35.766
26 Museum oud Vriezenveen Huurkosten museum Oud V'veen € 7.687
27 Peddemorsboerderij Huurkosten Peddemorsboerderij € 5.977
28 Kulturhus de Klaampe exploitatiebijdrage € 30.000
29 Acitiviteitencentrum Het Punt exploitatiebijdrage € 201.665
30 St. ZorgSaam Twenterand bijdrage aanpak eenzaamheid € 18.000
TOTAAL € 960.631