Overzicht van baten en lasten 2021

Overzicht van baten en lasten 2019 - 2021

Werkelijk 2019 Raming 2020 Raming 2021
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken -16.991.072 19.859.569 2.868.497 -14.014.961 19.736.176 5.721.215 -13.905.855 20.310.670 6.404.815
Maatschappelijke ondersteuning -451.206 11.387.479 10.936.273 -3.196.145 11.765.883 8.569.738 -3.197.883 12.288.222 9.090.339
Gezondheidszorg 0 1.851.743 1.851.743 0 2.010.843 2.010.843 0 1.920.421 1.920.421
Onderwijs -877.341 4.119.592 3.242.251 -334.534 4.019.849 3.685.315 -997.675 4.453.853 3.456.178
Jeugd -221.144 15.842.623 15.621.479 -626 16.695.012 16.694.386 -626 16.477.048 16.476.422
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid 0 2.241.906 2.241.906 -3.800 2.321.017 2.317.217 0 2.452.923 2.452.923
Openbare ruimte en verkeer -4.430.532 12.028.211 7.597.679 -5.306.256 13.948.427 8.642.171 -8.929.202 17.512.077 8.582.875
Duurzaamheid, Milieu en VTH -3.199.667 7.136.499 3.936.832 -2.993.206 7.029.905 4.036.699 -2.955.120 6.990.225 4.035.105
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -5.564.116 7.324.766 1.760.650 -4.920.123 5.860.404 940.281 -5.526.417 6.547.072 1.020.655
3. Economie en vrije tijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme -515.228 2.037.197 1.521.969 -351.714 1.957.621 1.605.907 -351.850 1.795.127 1.443.277
Economie en werkgelegenheid -42.964 1.411.787 1.368.823 -258.732 1.811.322 1.552.590 -557.330 1.590.494 1.033.164
Sport -329.371 2.597.785 2.268.414 -545.634 2.797.237 2.251.603 -571.695 2.300.882 1.729.187
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact -413.663 577.414 163.751 -419.070 581.449 162.379 -419.070 587.181 168.111
Bedrijfsvoering -726.309 4.255.143 3.528.834 -563.820 2.747.389 2.183.569 0 2.473.029 2.473.029
Subtotaal programma's -33.762.613 92.671.714 58.909.101 -32.908.621 93.282.534 60.373.913 -37.412.723 97.699.224 60.286.501
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -6.827.670 0 -6.827.670 -7.042.875 0 -7.042.875 -7.620.019 0 -7.620.019
Algemene uitkering -45.143.308 0 -45.143.308 -46.667.571 0 -46.667.571 -49.463.515 0 -49.463.515
Dividend -1.679.534 0 -1.679.534 -1.657.343 0 -1.657.343 -1.657.343 0 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -203.770 726.783 523.013 -237.576 625.837 388.261 -237.576 573.330 335.754
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.181.171 0 -1.181.171 -998.397 0 -998.397 -700.581 0 -700.581
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -55.035.453 726.783 -54.308.670 -56.603.762 625.837 -55.977.925 -59.679.034 573.330 -59.105.704
Overhead (*) 0 5.243.553 0 0 5.175.714 5.175.714 0 5.310.283 5.310.283
Onvoorzien 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -88.798.066 93.398.497 4.600.431 -89.512.383 93.909.371 4.396.988 -97.091.757 98.273.554 1.181.797
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein -3.951.083 3.383.266 -567.817 -1.795.604 0 -1.795.604 -558.610 0 -558.610
2. Ruimte -1.579.989 381.662 -1.198.327 -683.807 0 -683.807 -257.576 300.758 43.182
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.197.532 182.443 -1.015.089 -1.875.745 0 -1.875.745 -417.034 0 -417.034
4. Fundament -1.978.257 1.576.942 -401.315 -857.074 815.242 -41.832 -1.114.867 863.453 -251.414
Totaal mutaties reserves -8.706.861 5.524.313 -3.182.548 -5.212.230 815.242 -4.396.988 -2.348.087 1.164.211 -1.183.876
Gerealiseerd resultaat -97.504.927 98.922.810 1.417.883 -94.724.613 94.724.613 0 -99.439.844 99.437.765 -2.079
(*) = in verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten.

Overzicht van baten en lasten 2022 - 2024

Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken -13.668.335 20.161.199 6.492.864 -13.476.156 19.951.437 6.475.281 -13.163.713 19.706.650 6.542.937
Maatschappelijke ondersteuning -3.720.532 12.449.064 8.728.532 -3.720.532 12.559.559 8.839.027 -3.720.532 12.638.163 8.917.631
Gezondheidszorg 0 1.957.200 1.957.200 0 1.990.125 1.990.125 0 2.031.971 2.031.971
Onderwijs -1.044.443 5.814.883 4.770.440 -1.044.443 4.547.467 3.503.024 -1.044.443 4.559.786 3.515.343
Jeugd -626 16.404.291 16.403.665 -626 16.953.111 16.952.485 -626 17.403.578 17.402.952
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid 0 2.513.713 2.513.713 0 2.568.099 2.568.099 0 2.629.043 2.629.043
Openbare ruimte en verkeer -5.796.438 14.771.505 8.975.067 -6.393.894 15.407.533 9.013.639 -6.057.415 15.212.334 9.154.919
Duurzaamheid, Milieu en VTH -2.628.784 6.877.601 4.248.817 -2.676.616 6.844.327 4.167.711 -2.726.019 6.976.303 4.250.284
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -5.035.023 6.431.775 1.396.752 -4.243.160 5.656.297 1.413.137 -3.037.600 4.475.475 1.437.875
3. Economie en vrije tijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme -351.850 1.978.140 1.626.290 -351.850 1.835.267 1.483.417 -351.850 1.861.281 1.509.431
Economie en werkgelegenheid -546.030 1.633.367 1.087.337 -533.730 1.260.659 726.929 -533.730 1.282.242 748.512
Sport -583.509 2.205.256 1.621.747 -596.154 2.018.472 1.422.318 -598.312 2.014.890 1.416.578
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact -419.070 599.678 180.608 -419.070 597.185 178.115 -419.070 604.462 185.392
Bedrijfsvoering 0 2.578.356 2.578.356 0 2.538.452 2.538.452 0 2.663.320 2.663.320
Subtotaal programma's -33.794.640 96.376.026 62.581.386 -33.456.231 94.727.989 61.271.758 -31.653.310 94.059.497 62.406.187
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -8.234.769 0 -8.234.769 -8.309.769 0 -8.309.769 -8.309.769 0 -8.309.769
Algemene uitkering -49.829.055 0 -49.829.055 -50.235.685 0 -50.235.685 -50.409.235 0 -50.409.235
Dividend -1.657.343 0 -1.657.343 -1.657.343 0 -1.657.343 -1.657.343 0 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -237.576 574.556 336.980 -237.576 575.126 337.550 -237.576 521.249 283.673
Overige algemene dekkingsmiddelen -657.694 0 -657.694 -612.106 0 -612.106 -620.741 0 -620.741
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -60.616.437 574.556 -60.041.881 -61.052.479 575.126 -60.477.353 -61.234.664 521.249 -60.713.415
Overhead (*) 0 5.432.419 5.432.419 0 5.557.365 5.557.365 0 5.685.184
Onvoorzien 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -94.411.077 96.951.582 2.540.505 -94.508.710 95.304.115 795.405 -92.887.974 94.581.746 1.693.772
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein -1.507.626 0 -1.507.626 -249.503 0 -249.503 -235.103 0 -235.103
2. Ruimte -181.577 300.000 118.423 -113.569 300.000 186.431 -111.746 300.000 188.254
3. Economie en vrije tijdsbesteding -479.391 0 -479.391 -117.034 0 -117.034 -117.034 0 -117.034
4. Fundament -1.499.195 936.095 -563.100 -462.537 978.578 516.041 -573.002 1.046.469 473.467
Totaal mutaties reserves -3.667.789 1.236.095 -2.431.694 -942.643 1.278.578 335.935 -1.036.885 1.346.469 309.584
Gerealiseerd resultaat -98.078.866 98.187.677 108.811 -95.451.353 96.582.693 1.131.341 -93.924.859 95.928.216 2.003.357

Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma"

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (B.B.V.), is het verplicht de gemeenteraad een begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming. Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden onttrokken dan wel worden toegevoegd en voor welke programma’s dit dan moet. Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na bestemming. Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast. De ramingen op zowel programma- als op productniveau zijn dus exclusief de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves.

Resultaatbestemming

Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is door ons opgenomen onder het financiële overzicht “baten en lasten per programma”. Zoals uit betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2021, geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves, met een nadelig saldo van € 1.183.876 Dit noemen we het resultaat voor bestemming.

Berekening:
Lasten 2021 € 98.273.554
Baten 2021 € 97.091.757
Resultaat voor bestemming € 1.181.797 nadelig

Resultaatbestemming na bestemming

Door de reguliere stortingen in en onttrekkingen aan de reserves middels resultaatbestemming weer toe te voegen is er voor 2021 sprake van een begroting met een klein overschot.

De specificatie van de verschillende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves onder de noemer resultaatbestemming kunt u terugvinden in de Staat van reserves en voorzieningen die in de toelichting bij deze programmabegroting is gevoegd.

Berekening:
Resultaat 2021 voor bestemming € 1.181.797 nadelig
Resultaatbestemming:
Stortingen in reserves € 1.164.211
Onttrekkingen aan reserves € 2.348.087
Resultaat 2021 na bestemming -€ 2.079 voordelig

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ingevolge artikel 17 sub b van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) dient in de begroting een overzicht met toelichting van de geraamde algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Het betreft met name de O.Z.B. en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lokale heffingen (O.Z.B.) 7.042,9 7.620,0 8.234,8 8.309,8 8.309,8
Gemeentefonds (algemene uitkering) 46.704,9 49.463,5 49.829,1 50.235,7 50.409,2
Dividenden 1.657,3 1.657,3 1.657,3 1.657,3 1.657,3
Saldo financieringsfunctie -388,3 -335,8 -337,0 -337,6 -283,7
Overige middelen 998,4 700,6 657,7 612,1 620,7
Totaal 56.015,2 59.105,7 60.041,9 60.477,4 60.713,4

Algemene Uitkering gemeentefonds

Algemeen

De in de begroting 2021 opgenomen raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de circulaire van mei 2020. Deze circulaire stelt de raming voor de gemeentefondsuitkering voor 2020 bij en geeft een raming voor 2021. Ook kijkt de circulaire vooruit naar de jaren 2022 tot en met 2024.

De meicirculaire de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het accres 2020 en de accressen voor 2021 en volgende jaren zijn verhoogd ten opzichte van de meicirculaire 2019.

Uitkeringsfactor

De uitkeringsfactor voor het jaar 2020 wordt voorlopig vastgesteld op 1,612. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de vorige jaren en met de onderwerpen uit de meicirculaire.

Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methodiek, wordt het accres genoemd.  De afgelopen jaren hebben schommelingen in het accres en de doorwerking hiervan op de gemeentelijk en provinciale begrotingen onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de schommelingen voor medeoverheden te dempen. In overleg met de VNG en het IPO is daarom besloten om de stand van het accres zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020 te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021.

De definitieve vaststelling van het accres 2019 is 1.084 miljoen, ofwel 6,15 %. Dat is ten opzichte van de septembercirculaire 2019 een voordelige afrekening van 16,071 mln. Dit komt doordat accresrelevante uitgaven over 2019 gestegen zijn ten opzichte van de septembercirculaire. De afrekening vind plaats in 2020. 

BTW-compensatiefonds

De afrekening van het BTW-compensatiefonds 2019 is voordelig € 31 miljoen. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire  2019, Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil normaliter ten gunste van het gemeentefonds. Naar analogie van het acres zal ook het plafond van het BCF voor jaren 2020 en 2021 worden bevroren.

Herijking

De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2022. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen; het klassieke gemeentefonds en het verdeelmodel sociaal domein. Gemeenten worden uiterlijk in de decembercirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd. 

De algemene uitkering wordt voor het jaar 2021 geraamd op € 49,3 mln.

Dividenden

De gemeente Twenterand ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit. De ramingen betreffen conform het B.B.V. de te verwachten dividenden over het jaar 2020 die in 2021 ontvangen worden.

Aandelen:
Cogas
558 aandelen x € 454 = € 253.332.
Van de nominale waarde is 25% gestort.
Dividend 558 aandelen à € 2.000 € 1.116.000
Enexis
64.662 aandelen x € 1 = € 64.662
Dividend 64.662 aandelen € 29.000
Bank Nederlandse Gemeenten
23.868 aandelen x € 2,50 = € 59.670
Dividend € 24.000
Wadinko
85 aandelen
Dividend 85 aandelen x € 500 € 42.500
ROVA
335 aandelen
(Norm) dividend € 100.000
Regio Twente (Twence BV)
Jaarlijks wordt een dividenduitkering ontvangen, die gebaseerd is op een vaste uitkering en een bepaald deel van de winst. Deze bedragen worden toegerekend naar het inwoneraantal.
Dividend € 345.843
Totaal dividend € 1.657.343

Saldo van de financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen. Het geraamde saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 335.754 negatief, waarvan de specificatie als volgt luidt:

A. Rente leningen: € 573.330
B. Ontvangen rente: € 237.576
Per saldo € 335.754 negatief

Financieringspositie

De financieringsstructuur van de gemeente wordt bepaald door:

- De boekwaarde van de investeringen;

- De financiering van de boekwaarde door middel van reserves, voorzieningen en vaste geldleningen;

- Het financieringstekort;

- Het rente omslagpercentage.

 

Het is in het belang van de gemeente, dat er gezond wordt gefinancierd, dat wil zeggen dat de kapitaaluitgaven in principe met vaste geldleningen worden gefinancierd, en dat er een zekere afstemming bestaat tussen de afschrijvingsduur van de kapitaaluitgaven en de looptijden van de aangetrokken geldleningen. De geraamde afschrijving bedraagt € 3.286.673 en de aflossing van vaste geldleningen € 4.581.951

 

Rente omslagpercentage

Het gemiddelde rentepercentage is voor 2021 berekend op 1,1%.

 

Rentetoevoeging reserves

Voor het jaar 2021 wordt, door het besluit van de raad van 30 juni 2009, geen rente (inflatiecorrectie) toegevoegd aan de reserves.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige rente reserves/voorzieningen
Bespaarde rente reserves en voorzieningen € 650.581
Overige algemene dekkingsmiddelen
Forensenbelasting € 5.000
Toeristenbelasting € 45.000
totaal € 700.581

Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2021 is voor onvoorzien een bedrag geraamd van € 1.000. Deze post kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

2021 2022 2023 2024
Programma Sociaal Domein
Lasten
2e jongereninloop Vriezenveen 25.000
Laaggeletterdheid 25.000
Uitrol regionaal meldpunt loverboyproblematiek/mensenhandel 14.400 14.400 14.400
innovatiefonds 50.000
automaatje 35.000
effectiviteit voorliggend veld 75.000
Jeugdbeschermingstafel 12.236 6.253
Programma Ruimte
Lasten
ODT 98.000
Ondergrondse afvalsystemen 81.000
Woonwagenbeleid 15.000 15.000 15.000
Programma Economie en vrije tijdsbesteding
Lasten
Evenementenbeleid 15.000 15.000
Special Olympics 32.500
Stimuleringsfonds asbest 50.000 50.000
Ontwikkelprogramma platteland, uitv.budget 70.000 73.665
Uitvoering ontwikkelprogramma platteland 45.000 45.000
Ombuiging sport 23.000 12.000
Programma Fundament
Lasten
Vernieuwde manier van communicatie 5.000 5.000
Inwonerbetrokkenheid 80.000 80.000
Archief, analoog archief achterstanden wegw. 125.000 125.000 125.000
zoekrichting gemeentehuis 85.000
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 12.000 12.000
Totaal incidenteel programma's 940.636 485.818 154.400 0
Resultaatbestemming
Baten
Progr.1: Sociaal Domein
Progr.2: Ruimte
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding
Progr.4: Fundament
Lasten
Progr.1: Sociaal Domein 236.636 20.653 14.400 -
Progr.2: Ruimte 194.000 15.000 15.000 -
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding 203.000 228.165 - -
Progr.4: Fundament 307.000 222.000 125.000 -
Totaal resultaatbestemming 940.636 485.818 154.400 0

Structurele mutaties reserves

2021 2022 2023 2024
Toevoegingen
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 866.242 917.242 968.242 1.019.242
Onttrekkingen
Kapitaallasten Gymlokaal Weemelanden 31.842 31.842 31.842 31.842
Kapitaallasten Kulturhus 35.792 35.792 35.792 35.792
Kapitaallasten Sportaccommodatiebeleid 81.242 81.242 81.242 81.242
Kapitaallasten Brede school De Smithoek 75.000 75.000 75.000 75.000
Kapitaallasten Brede school Westerhaar 57.323 57.323 57.323 57.323
Kapitaallasten Gemeentewerf Vroomshoop 50.938 50.938 50.938 50.938
Kapitaallasten Centralisatie gemeentehuis 108.869 106.803 104.737 102.671
Kapitaallasten Brede School Vroomshoop 10.000 10.000 10.000 10.000
Wegvallen dividend Vitens 40.000 40.000 40.000 40.000
Kosten Stado 15.000 15.000 15.000 15.000
kosten picknicktafels 2.750 2.750 2.750 2.750
Brede school Vroomshoop zorgcomponent 10.000 10.000 10.000 10.000
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 525.498 1.020.892 255.300 430.331