Overzicht subsidies 2021 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2021 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat subsidieverlening enkel kan geschieden op grond van een wettelijk voorschrift. Subsidie wordt in Twenterand dan ook verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (ASV) en de bijbehorende nadere subsidieregelingen. Zonder een dergelijke grondslag kan er geen subsidie worden verleend.

Op deze regel bestaat een uitzondering. Wanneer in de begroting de subsidieontvanger en het (maximale) bedrag waarop de subsidieontvanger een beroep kan doen vermeld worden, kan de begroting dienen als grondslag voor subsidieverlening.

Overzicht

BIJLAGE F begroting 2021
Organisatie Doel Maximaal bedrag 2021
1 Artikel 1 Overijssel exploitatiebijdrage € 9.735
2 Delta FM exploitatiebijdrage € 18.306
3 De Nieuwe Organisatie (AMW) huiselijk geweld € 30.157
4 De Nieuwe Organisatie (AMW) tijdelijk huisverbod € 29.099
5 Stichting Mee IJsseloevers clientondersteuning € 291.309
6 Stichting Mee IJsseloevers integrale vroeghulp € 3.665
7 St. Evenmens exploitatiebijdrage € 30.000
8 St. OZO-Verbindzorg exploitatiebijdrage € 9.500
9 Stichting Boot exploitatiebijdrage € 21.082
10 Stichting Manna exploitatiebijdrage € 13.176
11 St. Openbare Bibliotheek Twenterand activiteiten laaggeletterdheid € 39.820
12 Plaatselijk Belang De Pollen activiteiten burgerparticipatie € 820
13 Dorpsraad Den Ham activiteiten burgerparticipatie € 1.402
14 St. Dorpsraad Vriezenveen activiteiten burgerparticipatie € 2.275
15 St. Dorpsraad Vroomshoop activiteiten burgerparticipatie € 1.693
16 Plaatselijk Belang Westerhaar activiteiten burgerparticipatie € 1.111
17 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Kulturhus € 53.209
18 St. ZorgSaam Twenterand huurkosten Kulturhus € 39.190
19 Stichting De Klup huurkosten Kulturhus € 8.001
20 De Nieuwe Organisatie (AMW) huurkosten Kulturhus € 10.191
21 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Het Punt € 22.292
22 St. ZorgSaam Twenterand huurkosten Het Punt € 25.452
23 Stichting Vluchtelingenwerk huurkosten Het Punt € 5.364
24 St. Openbare Bibliotheek Twenterand huurkosten Brede School Den Ham € 36.696
25 Museum oud Vriezenveen huurkosten museum Oud V'veen € 7.887
26 Peddemorsboerderij huurkosten Peddemorsboerderij € 6.132
27 Kulturhus de Klaampe exploitatiebijdrage € 30.000
28 Acitiviteitencentrum Het Punt exploitatiebijdrage € 201.665
29 St. ZorgSaam Twenterand bijdrage aanpak eenzaamheid € 18.000
30 IVT (uit uitgangspuntennotitie) vrijwilligerswerk € 43.629
31 St. ZorgSaam Twenterand automaatje € 35.000
TOTAAL € 1.045.859