Overzicht van voorstellen

Toelichting

In deze kadernota beschrijven wij in de programma's en doelenbomen de voorstellen met financiële consequenties. In deze tegel vindt u de voorstellen per programma.

Wat willen we bereiken?

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Sociaal Domein

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Ruimte

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Economie en Vrije tijdsbesteding

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Fundament

Zo gaan we dat doen