Overzicht van voorstellen en ontwikkelingen

Toelichting

In deze kadernota beschrijven wij in de programma's en doelenbomen de voorstellen met financiële consequenties. Daarnaast benoemen wij nog specifiek een aantal ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bepalen mede onze opgaven voor de komende periode, maar de financiële consequenties zijn nog niet goed in beeld te brengen.

 

Wat willen we bereiken?

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Sociaal Domein

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Ruimte

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Economie en Vrije tijdsbesteding

Zo gaan we dat doen

Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Fundament

Zo gaan we dat doen