Meer
Publicatiedatum: 17-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht van voorstellen en ontwikkelingen

Toelichting

In deze kadernota beschrijven wij in de programma's en doelenbomen de voorstellen met financiële consequenties. Daarnaast benoemen wij nog specifiek een aantal ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bepalen mede onze opgaven voor de komende periode, maar de financiële consequenties zijn nog niet goed in beeld te brengen.

 

Doelstellingen